2020 LGS sınavı 1.472.088 öğrenci katılımı ile gerçekleşmiştir. Merkezi Sınava katılan öğrencilerin alt testlerdeki performanslarını değerlendirmek için doğru cevap sayısı dağılımları incelenmiştir. Soru sayısı 20 olan alt testler arasında öğrenciler en yüksek başarıyı Fen Bilimleri alt testinde (10,21) en düşük başarıyı Matematik alt testinde (4,89) göstermiştir. Sözel bölümde yer alan Türkçe alt testinde doğru cevap sayısı ortalaması 10,00 olarak hesaplanmıştır. Soru sayısı 10 olan T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük alt testinde doğru cevap sayısı ortalaması 5,05, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testinde 6,39 ve Yabancı Dil alt testinde ise 3,53’tür. Merkezi Sınavın her iki oturumundaki soruların tamamına 181 öğrenci doğru cevap vermiştir. 

 

Doğru cevap sayısı ortalaması

Doğru cevap sayısı ortalaması

Madde analizi ve güvenilirlik analizi

Madde analizi ve güvenilirlik analizi

Cinsiyete göre doğru cevap sayısı ortalaması

Cinsiyete göre doğru cevap sayısı ortalaması

Anne ve Baba Eğitim Düzeyine Göre Öğrencilerin Merkezi Sınav Puanı Ortalaması

Anne ve Baba Eğitim Düzeyine Göre Öğrencilerin Merkezi Sınav Puanı Ortalaması

2020 Merkezi Sınavda yer alan soruların özellikleri detaylı olarak analiz edilmiş ve sınavın psikometrik  özelliklerine ilişkin bilgi verilmiştir. Alt testlerdeki sorulara ilişkin 2020 Merkezi Sınavda hesaplanan ortalama güçlük, ortalama ayırt edicilik değerleri ve güvenirlik katsayıları ölçme araçlarında istenen düzeylerin üzerinde değerlere sahiptir. Salgın nedeniyle sınav kapsamının önemli ölçüde daraltıldığı 2020 Merkezi Sınavında yer alan soruların ayırt ediciliklerinin gerekli düzeyin üzerinde olduğu belirlenmiştir. Alt testlerdeki doğru cevap sayısı ortalamalarının cinsiyete göre değişimi incelenmiş ve kız öğrencilerin ortalamalarının Matematik ışındaki tüm alt testlerde erkek öğrencilerden daha yüksek olduğu belirlenmiştir.

 

Kaynak MEB