2020 AYT Konuları

2020 AYT Türk Dili ve Edebiyatı Konuları

 • ŞİİR
 • ANLATMAYA BAĞLI METİNLER
 • TİYATRO
 • ÖĞRETİCİ METİNLER
 • SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ
 • EDEBİ SANATLAR
 • İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK EDEBİYATI
 • GEÇİŞ DÖNEMİ ESERLERİ
 • HALK EDEBİYATI
 • DİVAN EDEBİYATI
 • EDEBİYAT AKIMLARI
 • TANZİMAT EDEBİYATI
 • SERVET İ FÜNUN EDEBİYATI
 • FECR İ ATİ EDBİYATI
 • MİLLİ EDEBİYAT
 • BEŞ HECECİLER
 • CUMHURİYET DÖNEMİ
 • DÜNYA EDEBİYATI

2020 AYT Tarih 1 Konuları

 • Tarih Bilimi
 • Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar
 • İlk Türk Devletleri
 • İslam Tarihi ve Uygarlığı (13. Yüzyıla Kadar)
 • Türk – İslam Devletleri (10 -13. Yüzyıllar)
 • Türkiye Tarihi (11 – 13. Yüzyıllar)
 • Beylikten Devlete
 • Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1453- 1600)
 • Arayış Yılları (17. Yüzyıl)
 • Avrupa ve Osmanlı Devleti (18. Yüzyıl)
 • En Uzun Yüzyıl (1800 – 1922)
 • Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti (1595 – 1774)
 • Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı
 • Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774 – 1914)
 • Devrimler Çağında Değişen Devlet – Toplum İlişkileri
 • Devrimler Çağında Değişen Devlet – Toplum İlişkileri
 • Sermaye ve Emek
 • 19. ve 20. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat
 • T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Konu ve Kazanımları
 • 20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya
 • Milli Mücadele
 • Atatürkçülük ve Türk İnkılabı

2020 AYT Coğrafya 1 Konuları

 • DOĞAL SİSTEMLER
 • Doğa ve İnsan
 • Dünya’nın Şekli ve Hareketleri
 • Coğrafi Konum
 • Harita Bilgisi
 • İklim Bilgisi
 • Yerin Şekillenmesi
 • Doğanın Varlıkları
 • BEŞERİ SİSTEMLER
 • Beşeri Yapı
 • Nüfusun Gelişimi, Dağılışı ve Niteliği
 • Göçlerin Nedenleri ve Sonuçları
 • Geçim Tarzları
 • MEKANSAL BİR SENTEZ:TÜRKİYE
 • Türkiye’nin Yeryüzü Şekilleri ve Özellikleri
 • Türkiye İklimi ve Özellikleri
 • Türkiye’nin Doğal Varlıkları
 • Türkiye’de Yerleşme, Nüfus ve Göç
 • KÜRESEL ORTAM:BÖLGELER VE ÜLKELER
 • Bölge Türleri ve Sınırları
 • Konum ve Etkileşim
 • Coğrafi Keşifler
 • ÇEVRE VE TOPLUM
 • Doğa ile İnsan Arasındaki Etkileşim
 • Doğal Afetler

2020 AYT Matematik Konuları

 • Kümeler
 • Kümelerde Temel Kavramlar
 • Kümelerde İşlemler
 • Denklem ve Eşitsizlikler
 • Gerçek Sayılar
 • Birinci Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler
 • Üstlü İfadeler ve Denklemler
 • Denklem ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar
 • Fonksiyonlar
 • Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi
 • Üçgenler
 • Üçgenlerin Eşliği
 • Üçgenlerin Benzerliği
 • Üçgenin Yardımcı Elemanları
 • Dik Üçgen ve Trigonometri
 • Üçgenin Alanı
 • Veri
 • Merkezi Eğilim ve Yayılım Ölçüleri
 • Verilerin Grafikle Gösterilmesi
 • Olasılık
 • Basit Olayların Olasılıkları
 • Sayma
 • Sıralama ve Seçme
 • Fonksiyonlarla İşlemler ve Uygulamalar
 • Fonksiyonların Simetrileri ve Cebirsel Özellikleri
 • İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi
 • Dörtgenler ve Çokgenler
 • Dörtgenler ve Özellikleri
 • Özel Dörtgenler
 • İkinci Dereceden Denklem ve Fonksiyonlar
 • İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler
 • Polinomlar
 • Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler
 • Polinomlarda Çarpanlara Ayırma
 • Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözüm Kümeleri
 • Geometrik Cisimler
 • Katı Cisimlerin Yüzey Alanları ve Hacimleri
 • Trigonometri
 • Yönlü Açılar
 • Trigonometrik Fonksiyonlar
 • Analitik Geometri
 • Doğrunun Analitik İncelenmesi
 • Fonksiyonlarda Uygulamalar
 • Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar
 • İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri
 • Fonksiyonların Dönüşümleri
 • Denklem ve Eşitsizlik Sistemleri
 • İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri
 • İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri
 • Çember ve Daire
 • Çemberin Temel Elemanları
 • Çemberde Açılar
 • Çemberde Teğet
 • Dairenin Çevresi ve Alanı
 • Uzay Geometri
 • Katı Cisimler
 • Olasılık
 • Koşullu Olasılık
 • Deneysel ve Teorik Olasılık
 • Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar
 • Üstel Fonksiyonlar
 • Logaritma Fonksiyonu
 • Üstel ve Logaritmik Denklem ve Eşitsizlikler
 • Diziler
 • Gerçek Sayı Dizileri
 • Trigonometri
 • Toplam – Fark ve İki Kat Açı Formülleri
 • Trigonometrik Denklemler
 • Dönüşümler
 • Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler

2020 AYT Geometri Konuları

 • Üçgenler
 • Üçgenlerin Eşliği
 • Üçgenlerin Benzerliği
 • Üçgenin Yardımcı Elemanları
 • Dik Üçgen ve Trigonometri
 • Üçgenin Alanı
 • Dörtgenler ve Çokgenler
 • Dörtgenler ve Özellikleri
 • Özel Dörtgenler
 • Geometrik Cisimler
 • Katı Cisimlerin Yüzey Alanları ve Hacimleri
 • Trigonometri
 • Yönlü Açılar
 • Trigonometrik Fonksiyonlar
 • Analitik Geometri
 • Doğrunun Analitik İncelenmesi
 • Çember ve Daire
 • Çemberin Temel Elemanları
 • Çemberde Açılar
 • Çemberde Teğet
 • Dairenin Çevresi ve Alanı
 • Uzay Geometri
 • Katı Cisimler
 • Trigonometri
 • Toplam – Fark ve İki Kat Açı Formülleri
 • Trigonometrik Denklemler
 • Dönüşümler
 • Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler

2020 AYT Tarih 2 Konuları

 • Tarih Bilimi
 • Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar
 • İlk Türk Devletleri
 • İslam Tarihi ve Uygarlığı (13. Yüzyıla Kadar)
 • Türk – İslam Devletleri (10 -13. Yüzyıllar)
 • Türkiye Tarihi (11 – 13. Yüzyıllar)
 • Beylikten Devlete
 • Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1453- 1600)
 • Arayış Yılları (17. Yüzyıl)
 • Avrupa ve Osmanlı Devleti (18. Yüzyıl)
 • En Uzun Yüzyıl (1800 – 1922)
 • Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti (1595 – 1774)
 • Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı
 • Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774 – 1914)
 • Devrimler Çağında Değişen Devlet – Toplum İlişkileri
 • Devrimler Çağında Değişen Devlet – Toplum İlişkileri
 • Sermaye ve Emek
 • 19. ve 20. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat
 • T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Konu ve Kazanımları
 • 20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya
 • Milli Mücadele
 • Atatürkçülük ve Türk İnkılabı

2020 AYT Coğrafya 2 Konuları

 • DOĞAL SİSTEMLER
 • Doğa ve İnsan
 • Dünya’nın Şekli ve Hareketleri
 • Coğrafi Konum
 • Harita Bilgisi
 • İklim Bilgisi
 • Yerin Şekillenmesi
 • Doğanın Varlıkları
 • BEŞERİ SİSTEMLER
 • Beşeri Yapı
 • Nüfusun Gelişimi, Dağılışı ve Niteliği
 • Göçlerin Nedenleri ve Sonuçları
 • Geçim Tarzları
 • MEKANSAL BİR SENTEZ:TÜRKİYE
 • Türkiye’nin Yeryüzü Şekilleri ve Özellikleri
 • Türkiye İklimi ve Özellikleri
 • Türkiye’nin Doğal Varlıkları
 • Türkiye’de Yerleşme, Nüfus ve Göç
 • KÜRESEL ORTAM:BÖLGELER VE ÜLKELER
 • Bölge Türleri ve Sınırları
 • Konum ve Etkileşim
 • Coğrafi Keşifler
 • ÇEVRE VE TOPLUM
 • Doğa ile İnsan Arasındaki Etkileşim
 • Doğal Afetler

2020 AYT Felsefe Grubu Konuları

 • Mantık
 • Psikoloji
 • Sosyoloji

2020 AYT Fizik Konuları

 • Fizik Bilimine Giriş
 • Madde ve Özellikleri
 • -Katılar
 • -Akışkanlar
 • Kuvvet ve Hareket
 • -Bir Boyutta Hareket
 • -Kuvvet
 • -Newton’un Hareket Yasaları
 • Enerji
 • -İş, Enerji ve Güç
 • -Mekanik Enerji
 • -Enerjinin Korunumu ve Dönüşümleri
 • -Verim
 • Isı ve Sıcaklık
 • -Isı, Sıcaklık ve İç Enerji
 • -Hal Değişmi
 • -Isıl Denge
 • -Enerji İletim Yolları ve Enerji iletim Hızı
 • -Genleşme
 • Basınç ve Kaldırma Kuvveti
 • Elektrik ve Manyetizma
 • -Elektrik Yükleri
 • -Akım, Potansiyel Fark, Direnç
 • -Elektrik Devreleri
 • -Mıknatıslar
 • -Akım ve Manyetik Alan İlişkisi
 • Dalgalar
 • -Dalga ve Dalga Hareketinin Temel Değişkenleri
 • -Su Dalgası
 • -Deprem Dalgaları ve Depremlerin Özellikleri
 • Optik
 • -Aydınlanma
 • -Gölge
 • -Yansıma
 • -Düz Aynalar
 • -Küresel Aynalar
 • -Kırılma
 • -Renk
 • -Prizmalar
 • -Mercekler
 • Kuvvet ve Hareket
 • -Vektörler
 • -Bağıl Hareket
 • -Newton’ın Hareket Yasaları
 • -Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket
 • -İki Boyutta Hareket
 • -Enerji ve Hareket
 • -İtme ve Çizgisel Momentum
 • -Tork
 • -Denge ve Denge Şartları
 • -Basit Makineler
 • Elektrik ve Manyetizma
 • -Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan
 • -Elektriksel Potansiyel
 • -Düzgün Elektrik ve Sığa
 • -Manyetizma ve Elektromanyetik İndükleme
 • -Alternatif Akım
 • -Transformatörler
 • Çembersel Hareket
 • -Düzgün Çembersel Hareket
 • -Dönerek Öteleme Hareketi
 • -Açısal Momentum
 • -Kütle Çekim Kuvveti
 • -Kepler Kanunları
 • Basit Harmonik Hareket
 • Dalga Mekaniği
 • -Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Doppler Olayı

2020 AYT Kimya Konuları

 • Henüz Belli Değil

2020 AYT Biyoloji Konuları

 • Yaşam Bilimi ve Biyoloji
 • -Bilimsel Bilginin Doğası ve Biyoloji
 • -Canlıların Ortak Özellikleri
 • -Canlıların Yapısında Bulunan Ortak Bileşikler
 • Canlılar Dünyası
 • -Canlılığın Temel Birimi Hücre
 • -Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması
 • -Canlı Alemleri ve Özellikleri
 • Güncel Çevre Sorunları
 • -Güncel Çevre Sorunları ve İnsan
 • -Doğal Kaynaklar ve Biyolojik Çeşitliliğin Korunması
 • Üreme
 • -Mitoz ve Eşeysiz Üreme
 • -Mayoz ve Eşeyli Üreme
 • -Büyüme ve Gelişme
 • Kalıtımın Genel İlkeleri
 • -Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik
 • Dünyamız
 • -Ekosistem Ekolojisi
 • İnsan Fizyolojisi
 • -Denetleyici ve Düzenleyici Sistem, Duyu Organları
 • -Destek ve Hareket Sistemi
 • -Sindirim Sistemi
 • -Dolaşım Sistemleri
 • -Solunum Sistemi
 • -Üriner Sistem
 • -Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim
 • Komünite ve Popülasyon Ekolojisi
 • -Komünite Ekolojisi
 • -Popülasyon Ekolojisi
 • Genden Proteine
 • -Nükleik Asitlerin Keşfi ve Önemi
 • -Genetik Şifre ve Protein Sentezi
 • Canlılarda Enerji Dönüşümleri
 • -Canlılık ve Enerji
 • -Fotosentez
 • -Kemosentez
 • -Hücresel Solunum